Thứ Sáu
22-10-2021
Lễ ký kết MOU "Đào tạo gắn kết với doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin"
9g00   Online
Thứ Sáu
22-10-2021
Chương trình “Ajinomoto virtual factory tour 3D"
15g00   Online
Thứ Sáu
22-10-2021
Workshop phương pháp học Đại học - Buổi 2: "Thiết lập kế hoạch học tập và phát triển bản thân"
18g30   Online
Thứ Sáu
22-10-2021
Workshop "Bí quyết thành công khi phỏng vấn tại doanh nghiệp Nhật Bản"
13g30   Online
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác